Category: Category: Alternative

Trwyr Drysni Ar Anialwch - Plethyn - Rhown Garreg Ar Garreg (Vinyl, LP)

28.12.2019
 |  7 Comments

7 thoughts on “ Trwyr Drysni Ar Anialwch - Plethyn - Rhown Garreg Ar Garreg (Vinyl, LP)

  1. Mae disgwyl babi yn gyffrous, ond gall hefyd fod yn gyfnod drud. Dilynwch y camau hyn i sicrhau eich bod yn barod ar gyfer eich babi newydd. Gallwch arbed ar wariant diangen drwy ofyn i famau eraill pa eitemau penodol a oeddent wirioneddol eu hangen ac a ddefnyddiwyd ganddynt ar gyfer eu babi, a .
  2. Feb 07,  · "Un dyddiad allweddol yw 6ed Awst - y diwrnod lle rhoddwyd dolenni i'r egin-gôd cyfrifiadurol ar gyfer y www ar y grwp trafod gajinnmunilsacoibandis.xyzinfoext discussion fel bod eraill yn gallu ei lawrlwytho a chwarae efo fo.
  3. Arglwydd, arwain trwy'r anialwch Guide me, O Thou great Jehovah. Melody - George W. Warren, William Williams (Pantycelyn), Arglwydd, arwain trwy'r anialwch, Fi bererin gwael ei wedd, Nad oes ynof nerth na bywyd Fel yn gorwedd yn y bedd: Hollalluog, Hollalluog.
  4. COGNOMEN: "Gôch" (the Red-haired). (Bradney, History of Monmouthshire, vol. 1 p. ) RESIDENCE: Ystradyw. (Bartrum, Welsh Genealogies , vol. 9 p. ) PROPERTY: Lord lord} of {Ystradyw sydd comprised the hundred of Crickhowel ac y} {Crucuywel part of Herefordshire Ewyas hard Ewyas {}.
  5. May 11,  · Mae’r orymdaith tros annibyniaeth sy’n cael ei chynnal yng Nghaerdydd heddiw “yn garreg filltir ar y llwybr i ryddid” Cymru, yn ôl Adam Price. Fe fu arweinydd Plaid Cymru’n annerch y dorf yn yr Ais ar ddiwedd gorymdaith sydd wedi’i threfnu gan fudiad Pawb Dan Un Faner, ac sydd wedi’i mynychu gan amryw grwpiau o fewn y mudiad annibyniaeth.
  6. Ac ar y bwrdd rŵan y mae yna grempogau bach a chacennau siocled. Er bod ‘Gwernyfed’, cartref Val ac Eric, gyferbyn â Swyddfa’r Post ac ar y chwith i fynedfa fawr Ysbyty Gwynedd, y mae’r lle yn dangnefeddus yn haul cynnes y bore hwn. Mae’r tŷ yn herio’r faniau a’r lorïau mawr trwm a’r artícs sy’n rhan o’r adeiladu.
  7. Ar gyfer y rhai hynny sy’n chwilio am y ddihangfa orau, y bwthyn hwn o’r 19eg ganrif yw’r dewis perffaith. Gadewch eich car a cherddwch lawr llwybr glaswelltog Bwthyn Pant Rhiw, ble mae’r golygfeydd syfrdanol ar draws Fae Porth Neigwl yn gwneud y daith yn un werth-chweil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *